10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY


+420 549 49 7226


Vážení kolegové, milí přátelé,

vítáme Vás na webové stránce naší konference „Sport a kvalita života“, na kterou Vás srdečně zveme.

Konference Fakulty sportovních studií navazuje na dlouholetou tradici seminářů a konferencí Katedry tělesné kultury Pedagogické fakulty MU, z níž byla naše fakulta k 1. lednu 2002 vytvořena. Současná mezinárodní konference má novou podobu díky spolupráci a umístění do prostor mezinárodního sportovního veletrhu „SportLife“, který pořádají Veletrhy Brno, a.s. Účastníci naší konference tak mohou navštívit i tuto výstavu.

Tématicky konference v sobě zahrnuje širokou škálu vztahů mezi kvalitou života a sportovní aktivitou člověka, včetně významu pohybové aktivity pro duševní a tělesné stránky zdraví.

Jedním z benefitů pohybových aktivit je vliv na rizikové faktory zdraví, ke kterým patří zejména narůstající procento obezity u populace. V celosvětovém měřítku lze proto pohybovou aktivitu označit za prioritu, která může snížit tento světový trend. V souladu se Světovou zdravotnickou organizací jsme proto zvolili téma letošní konference: Pohybem proti obezitě.

Středem naší pozornosti je populace všech věkových skupin – děti, mládež, střední i starší generace a účastníci všech forem a úrovní pohybové aktivity – školní i sportovně rekreační a soutěžní.

V rámci konference se mohou setkat odborníci z různých oborů a vědních disciplín - kinantropologové, učitelé, psychologové, lékaři, filosofové, matematici, sociologové, technici a další.


Srdečně Vás zve:
doc. PaedDr. Marie Blahutková Ph.D za Fakultu sportovních studií

V rámci konference se uskuteční meeting pracovní skupiny WP6 – Pilot test and working group in Central and Eastern Europe projektu EURO-PREVOB 6.rámcového programu EU.