10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY


+420 549 49 7226


Základní informace:

Termíny: 6. - 7. 11. 2008
Místo: Veletrhy Brno,
Kongresové centrum (POZOR – změna proti loňskému roku!)
Výstaviště 1, 647 00 Brno (přímo u zastávky tramvaje č. 1 „Výstaviště – hlavní vstup“)
mapa
plánek výstaviště
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
   
Prezentace:
 • referáty, videoprojekce, postery
 • k dispozici bude dataprojektor, další technika pouze na základě domluvy
Sborník:
 • Obdrží účastníci při prezenci
 • Termín pro zaslání anotací: 9. 10. 2008
 • Termín pro zaslání plné verze příspěvku: 9. 10. 2008
 • Příspěvek zasílejte pouze na adresu konference2008@fsps.muni.cz
 • Do sborníku budou zařazeny pouze příspěvky účastníků konference, kteří uhradí konferenční poplatek do 24.10.2008.
 • Rozměry pro poster jsou 120 x 90 cm (na výšku).
 • Tištěný sborník bude obsahovat anotace a klíčová slova v anglickém i českém nebo slovenském jazyce, CD-Rom s plnou verzí příspěvků. Všechny příspěvky projdou recenzí, recenzenti mají právo neodpovídající příspěvky vyřadit.
 

Pro zaslání ABSTRAKTU použijte šablonu zde.
PLNOU VERZI PŘÍSPĚVKU zasílejte na adresu zde, ve formátu doc nebo pdf s max. počtem stran 20, včetně příloh a literatury. Jiné formáty, videa apod. po konzultaci.

   
Přihlášení na konferenci:
Poplatky:
Studenti pregraduálního
i postgraduálního studia
500,- Kč/ 25 EUR
Ostatní účastníci 1800,- Kč/ 75 EUR
Členové České kinantropologické společnosti 1300,- Kč/55 EUR
Storno poplatek 500,- Kč/25 EUR

Na základě vaší přihlášky bude vysílající instituci obratem vystavena fakturovaná částka za konferenční poplatek. Konferenční poplatek zahrnuje přístup do všech sekcí, občerstvení v průběhu konference, sborník, certifikát o účasti na konferenci a volný vstup na veletrh SPORT Life.

Konferenční poplatek je nutné uhradit do 24.10.2008. Nebude-li poplatek do tohoto data uhrazen, nemůže být příspěvek účastníka zařazen do sborníku.

   
Ubytování:
 • Hotelového typu, dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení, 490,- Kč/lůžko/noc se snídaní (980,- Kč za celý pokoj).
 • Ubytování si hradí každý účastník na místě.
Stravování:
 • Snídaně - individuální
 • Obědy - možnost stravování v areálu Výstaviště
 • Večeře - raut v rámci společenského večera
Společenský večer:
 • Vstupné 100,- Kč, hradí se při prezenci 6.11.2008