10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY


+420 549 49 7226


Vážení kolegové, milí přátelé,

vítáme Vás na webové stránce konference „Sport a kvalita života 2009“, na kterou Vás chceme pozvat.

Konference navazuje na dlouholetou tradici konferencí a seminářů se sportovní tématikou a má v současné době podobu mezinárodního setkání vědců, výzkumných pracovníků, trenérů a pedagogů v oborech kinantropologie, tělesná výchova a sport. Konference se opět uskuteční v době konání mezinárodního sportovního veletrhu „SportLife“ na brněnském Výstavišti a její účastníci mohou navštívit i tuto sportovní výstavu.

Vliv sportu na kvalitu života se v posledních letech zjišťuje stále častěji. Sport nás ovlivňuje od předškolního věku až po stáří. Pohybové aktivity mají význam pro tělesné i duševní zdraví člověka. Tato problematika tvoří hlavní náplň našich setkávání.

Tématem letošní konference jsou negativní vlivy ve sportu. K těm patří doping, komercionalizace nebo divácké násilí, v současnosti k nim přibývají prvky agresivity mezi sportovci, objevuje se šikana, hostilita a mobbing.

Pozornost budeme věnovat všem věkovým kategoriím ve všech formách pohybových aktivit, tedy sportu na vrcholové a výkonnostní úrovni, rekreačnímu sportu, tělesné výchově a také všem formám pohybových aktivit vedoucích ke zdraví (včetně kinezioterapie).

Na konferenci očekáváme setkání vědců z různých vědních disciplín, tedy nejen z oboru kinantropologie a pedagogiky, ale také odborníků z biomedicínské oblasti, psychologů, sociologů a dalších.


Srdečně Vás na konferenci zveme!
Organizační výbor konference Sport a kvalita života 2009